Tur virtual Complexul memorial “Capul de pod Şerpeni”

Complexul memorial înglobează recunoștința și atitudinea omenirii față de victimele de razboi, care și-au pierdut viața în timpul evenimentelor tragice din lunile aprilie-august ale anului 1944.

Edificarea Complexului a început în anul 1995. La inițiativa Preşedintelui Republicii Moldova, Domnului Vladimir Voronin, in 2003 au demarat lucrările de reconstrucție generală a Complexului. Deschiderea oficia s-a realizat la 22 august 2004.

Bătălia „Capul de pod Şerpeni”  

 În aprilie 1944 trupele Frontului 3 Ucrainean au forțat rîul Nistru, creînd pe malul drept o serie de capete de pod, cel mai mare fiind în zona Chițcani. Capul de pod Şerpeni-Puhăceni, care ocupa o suprafață mică, aproximativ 7- 8 km de-a lungul liniei frontului şi 3-4 km în adîncul frontului, devine arena unor lupte pline de dramatism. În timpul cuceririi şi menţinerii acestui cap de pod, în primăvara şi vara anului 1944 au luptat cu eroism ostaşii armatelor a 5-ea şi a 62/8/ de gardă, ai armatei a 57-ea şi ai armatei a 5-ea de şoc.

Cele mai aprige lupte au avut loc lîngă satul Şerpeni. O sută de zile şi nopţi această palmă de pămînt a fost apărată cu vitejie de ostaşii diviziei a 295-ea de puşcași a corpului 32 al armatei a 5-ea de şoc, condusă de general- locotenentul N. Berzarin.

În ajunul operaţiei laşi-Chişinău, pentru a induce în eroare inamicul şi pentru a-l convinge că lovitura principală a trupelor sovietice va fi dată pe direcția Chisinăului, comandamentul sovietic a ordonat trecerea la ofensivă a unităţilor, aflate pe capul de pod Şerpeni.

La 18 august artileria sovietică a pornit asaltul localității Şerpeni. Atrăgînd asupra sa focul nimicitor al artileriei germane, în luptă au intrat batalioanele 10 şi 13 de asalt, precum şi compania specială 213. Deşi în primele două zile localitatea nu a fost cucerită, scopul operației a fost atins, rezervele inamicului au fost imobilizate, facilitînd astfel ruperea liniei de apărare a adversarului pe direcția loviturilor principale. În zorii zilei de 23 august 1944 de pe capul de pod Şerpeni unitățile corpului 32 al armatei a 5-ea de şoc au început ofensiva decisivă, care s-a încununat cu eliberarea oraşului Chișinău la 24 august 1944. Conform datelor precizate de Arhiva Centrală a Ministerului Apărării al Federației Ruse (or. Podolsk), în perioada acţiunilor militare pe capul de pod Şerpeni-Puhăceni din aprilie pînă în august 1944 au căzut pe cîmpul de luptă şi au dispărut fără veste peste 11 mii de militari sovietici.