Tur virtual Lacul Beleu: schimbarea la față

Lunca Prutului Inferior reprezinta o splendida suprafata protejata, cunoscută sub denumirea de Prutul de Jos. pe partea stanga și dreapta a Prutului. Ambele arii protejate formează un nucleu, cu destinatia conservarii biodiversitatii, parte a biomului Delta Dunarii, cu imensele capacități ecologice de protectie a tezaurului natural. Anual, în aceste perioade trec în pasaj peste 20 mii de păsări de apă, aparținând unui număr mare de familii/subfamilii. În cursul inferior al râului Prut este amplasata Rezervatia “Prutul de Jos” fondată în anul 1991, pe baza lacului Beleu, ce reprezinta un relict al limanului Dunarii. Aria protejata cuprinde mai multe ghioluri, partajate pe sectoare care de fapt formează 2 sisteme de heleșteie ce se aprovizionează din apele Prutului, astfel încât depinde și de nivelul apei acestuia. Zona se afla pe raza satului Slobozia Mare, raionul Cahul. Totodată, se poate accesa și din satul Valeni. Heleșteiele fac parte din rețeaua de importanță internațională RAMSAR, fiind una din cele mai importante zone pentru migratia pasarilor de apa. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) a adoptat, în anul 1972, prin Convenția privind protectia patrimoniului mondial cultural și natural, un plan de protejare a bunurilor culturale și naturale din lume. In Republica Moldova, patrimoniul natural il reprezinta Sistemul de arii naturale protejate de stat, care a fost aprobat prin Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1988 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.

Din lunca Prutului făceau parte un întreg complex natural de gârle. Fiecare purta un nume: gârla Mărioarei, gârla Starșinelei, Privalul Mic, Prevalul Mare, Gârla Năvodului, care își lua începutul din lacul Beleu, chiar de lângă “Cherhana” (cuvânt turcesc – loc de staționare a pescarilor). Toate acestea, o dată cu venirea șuvoaielor de apă de pe urma ploilor abundente, vărsau în Prut nisip și Prundiș. În timpul viiturilor de primăvară, apa aduce din Dunăre specii de pești care sunt în căutarea apelor stătătoare, nu prea adânci, ce permit dezvoltarea normala a puietului. Lacul Beleu este principala componenta geografică a rezervatiei Rezervatia Prutul de Jos o relicta a limanului dunărean cu apa dulce, format în urma transgresiilor apelor maritime, ce alcătuiau pe vremuri, împreuna cu lacul Brateș (România), un liman însemnat al râului Prut. Lățimea lacului este de 2 km. Lungimea – 5km. Adâncimea medie de 0,5-1,5 m, adâncimea maximă -4,2 m. Se întinde pe o suprafață de 628 ha. Despre lacul Beleu se menționează în perioada domniei Ștefăniță Voievod (1517-1527), nepotul lui Ștefan cel Mare.